•  


Buluş ve icatlar >

Tıp >

Ebu Kasim Zehravi >EBÛ'L-KASIM ZEHRÂVİ (936-1013m)


Avrupalı papazlar, 1163 tarihinde "Papazlar Meclisi"nde aldıkları bir kararla, tıpla ilgili bütün okulları kapattırmışlardır. Doktorlar birer sihirbaz ve yalancıydı. Doktorluk suçtu.

Ortaçağ Avrupâsında doktorluk yasaklanırken, Avrupâ nın İslâm dünyası aynı çağda dev adımlar atıyor, büyük doktorlar yetiştiriyordu. Bu doktorlardan biri de Ebu'l-Kasım Zehravi idi. Zamanında ilim ve kültür seviyesi en yüksek olan Kurtuba Üniversitesi'nde öğrenim gördü. Zehravi, önce Endülüs Emevi halifelerinden Üçüncü Abdurrahman ile, sonra yerine geçen İkinci Hakem devrinde saray doktoru olarak çalıştı ve hükümdarların özel doktoruMüslüman cerrahların babası olarak kabul edilen Zehravi, daha çok cer-

rahi sahasında başarılı ve meşhurdur.

Cerrahiye ilk önem veren alim, meşhur Razi idi. Ali bin

Abbas onun yolunu takip etmiş, sonra da İbn-i Sina yetişmiştir. Ameliyatlarda kullandığı aletleri kendisine has bir metodla mikroplar-

dan temizledikten sonra kullanıyordu. Bu işte, bilinen ve madde'üs-safra

denilen bir maddeden faydalandı. Günümüzde yapılan araştırmalar, bu

maddenin bakterileri imha edici özelliğe sahip olduğunu ispatlamıştır. Böbrek taşlarının nasıl çıkarılacağını ilk defa o tesbit etti. Bu ameliyatı

ilk defa o gerçekleştirdi. Yaptığı ameliyat, çağımızın en ileri gelen opera-

törlerinin yaptıkları ameliyatla aynı idi. bulduğu ameliyat yöntemleri ve 200 civarında alet hâlâ kullanılmakta.
© Blackcpublications.com 2008. All Rights Reserved. Design & Development by: R. AlAbid