•  

Ebu'l-Vefa

10 Haziran 940 (H.328) tarihinde Horosan'ın Buzcan kasabasında doğdu.

Ebü'l Vefa, trigonometride büyük hizmetlerde bulundu, ona büyük ölçü-

de açıklık kazandırdı. Bilhassa, küresel trigonometride sinüs konusunu ilmi

bir düşünceyle inceledi. Tanjant tabloları düzenledi. Trigonometriye tan-

jant, kotanjat, sekant A=1/Cos A ve kosekant A=1/sinüs A tarifve kavram-

larını kazandırdı. Trigonometrinin altı esas eğrisi (grafiği) arasındaki trigo-

nometrik oranlan ilk defa belirtti. Bu oranlar, bugün bile trigonometride

grafiklerin tarifinde aynen kullanılmaktadır .

Onun matematiğe kazandırdığı bu yenilikleri, Avrupa'da ancak beş yüz-

yıl kadar sonra Alman bilgini Johann Müller (1436-1476) tarafından ilk de-

fa ortaya atılıp kullanılabildi.

Ebü'l Vefa, üçgenler üzerinde ilk ciddi çalışmayı yapan bilgin olarak tarihe kaydol-

muştur. Onun bu konudaki keşifleri, tarifleri, kavramları, çizelgeleri, daha

sonra Avrupa'nın ünlü matematikçilerinden D'Alembert (1717-1178) ve

Laplace ( 17 49-1827) ile çağdaşları olan büyük matematikçilerin fikir yapı-

larının temelinde yer bulmuştur.© Blackcpublications.com 2008. All Rights Reserved. Design & Development by: R. AlAbid