•  


Ali Macar Reisin çizmiş olduğu Dünya haritası

ALI MACAR REIS


Ali Macar Reis 16’ncı yüzyılda yaşamış ünlü bir Türk denizcisidir. Daha çok yapmış olduğu haritalar ve denizcilik konusundaki çalışmaları ile tanınmaktadır.

Ali Macar Reis, hazırlamış olduğu eserlerini 1566 yılında tahta çıkan Sultan II.Selim’e sunmuştur. İnebahtı Deniz Savaşı'na da katılan

Ali Macar Reis, bu savaşta Türk Donanmasının merkez bölgesinde bulunan gemilerin birinde kaptan olarak görev yapmıştır.

Ali Macar Reis tarafından 1567 de dokuz ceylan derisi üzerine 31x43 cm boyutlu yedi haritadan oluşan bir dünya haritası çizdi. Topkapı müzesinde bulunan bir atlasta bulunan haritalar sıra ile:


Azak denizi, Karadeniz ve Marmara sahil kent ve limanlar, Akdeniz, Eğe denizi, Mora yarım adası, Adriyatik sahilleri, Anadolu'nun bazı sahil kentleri, Akdeniz, İtalya, Adriyatik sahilleri, Kuzey Afrika, Batı Akdeniz, İberik yarımadası, Gaskonya körfezi ve Kuzey Afrika© Blackcpublications.com 2008. All Rights Reserved. Design & Development by: R. AlAbid