•  Osmanlı dönemine ait astronomi kitabı


 Hesaplama aleti


Osmanlı dönemine ait astronomi kitabı
Ölçme aleti


Güneşin tutulması ile alakalı çalışma


Ayın değişimi ile alakali hesaplamalar


© Blackcpublications.com 2008. All Rights Reserved. Design & Development by: R. AlAbid