•  Battani‚ trigonometrik bağlantıları bugün kullanılan şekliyle formülleştiren bilimadamıdır.
Ay’ın tutulma derecesinin hesabı için  geliştirdigi notlar.

El Battani


Dünyanın merkez olmadığını, galaksinin bir parçası olduğunu söyledi. Aynı zamanda matematik dalında trigonometri, sinus-kosinus’u icat etti. 859 Harran doğumlu Battani, babası Cabir İbn Sinan el-Battani tarafından eğitilmiştir.

Battânî’nin keşif ve başarılarından bazıları şöyledir:


• Matematik alanında Yunan kirişi yerine sinüsleri kullanan ilk ilim adamıdır.


• İlk defa kotanjant kavramını geliştirmiş ve dereceli bir tablo oluşturmuştur.


• Ay’ın boylamda ortalama hareketini tespit etmiştir


• Güneş ve Ay’ın görünür çaplarını ölçmüştür.


• Güneş’te bir yıl, Ay’da ise bir ay zarfında gözlenen değişiklikleri hesaplamıştır.


• Ay’ın tutulma derecesinin hesabı için çok sağlam bir metot geliştirmiştir.


• Küre trigonometrisinin ba–zı problemlerini ortografik projeksiyon yardımıyla incelemiştir.


• Dik üçgenleri inceleyerek geometrideki temel kavramlardan sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjant, sekant ve kosekantın tariflerini yapan ve bunları gerçek mânâda ilk defa kullanan kişidir.


• Gerçek astronomik cetveli (zic, yıllık) hazırlayan ilk ilim adamıdır.


• Sıfırdan 90 dereceye kadar açıların trigonometrik değerlerini hesaplamıştır.


• Cebir çözüm metotlarını trigonometrik denklemlere uygulamıştır.


• 12- Yukarıda bahsi geçen bütün matematik ve trigonometri teknikleri Batı Avrupa’da 15. yüzyıldan 17. yüzyıla kadar Kopernik, Kepler, Tycho Brahe ve Galile gibi ilim adamları tarafından da kullanılmıştır.

© Blackcpublications.com 2008. All Rights Reserved. Design & Development by: R. AlAbid