•  


Buluş ve icatlar >

Teknik >

BİLGİSAYARIN BABASI DİYARBAKIRLI CEZERİ >BİLGİSAYARIN BABASI DİYARBAKIRLI CEZERİ


Otomatik kapılar; kuyulardan suyu çeken aygıtlar; demir ve kalay gibi kurşun gibi metallerin hassas belirlenmiş yoğunlukları pnömatik aletler otomatik kontrol sistemler...

Tüm bunlar, 850 yüzyıl önce “Cezeri” tarafından bulunmuştu!


Basit bir anlatımla sibernetik; haberleşme, denge kurma ve ayarlama bilimidir. Bu disiplin, zamanla gelişerek, hayatımızın vazgeçilmez arasına giren bilgisayarların ortaya çıkmasına imkan tanıdı. Sibernatik ve otomatik sistemlerin başlangıcı konusunda; Fransızlar Descartes ve Pascal’ı; Almanlar Leibniz’i, İngilizler Bacon’ı öne sürseler de, aslında Cezeri rakiplerinden tam ‘altı asır önce’ sibernetiğin ilkelerini bilim dünyasına sunan ilk kişiydi.


Artuklu hükümdar Mahmut, “Abdest alırken ayaklarına su döken hizmetçilerin bana hakları geçiyor” diye rahatsız oldu ve başmühendisi Cezeri’den bir çare bulmasını istedi. Cezeri, kısa süre sonra abdest suyu bulmasını istedi. Cezeri, kısa süre sonra abdest suyu döken bir robot yapmayı başardı.© Blackcpublications.com 2008. All Rights Reserved. Design & Development by: R. AlAbid