•  

HARİZMİ


Harizmi, cebiri bir bilim dalı haline getiren, zamanın en kapsamlı matematik kitabını yazan bilgindi. En önemli eseri, Hisabü’l-Cebir ve l’Mukabele’dir. Harizmi kitabını yazarken, bilinmeyen için “şey”, a ve b katsayıları için “dirhem” ve x ile katsayı çarpımları için de “kaab” sözcüğünü kullanmıştı. İspanyolca’ya “xay” olarak çevrilen “şey” kelimesi, zamanla değişerek, matematikteki ünlü “x” kavramına dönüştü.


Bugün kullandığımız ve Avrupa kaynaklı sandığımız matematik terminolojisi, Avrupa’ya Harizmi’nin bir hediyesi! Batının saygı ile andığı bizim ise matematik kitaplarında yer bile vermediğimiz Harizmi, bilim tarihine yön veren insanlardandı. Onun matematik eserlerinden, Avrupa’nın üniversitelerinde 18. yüzyıla kadar ana ders yararlanılmıştı.Harizmin yazmış olduğu matematik kitabı


© Blackcpublications.com 2008. All Rights Reserved. Design & Development by: R. AlAbid