•  

HAZİNİ (1100-1155)


Aslen Yunanlı bir köle olan, ancak daha sonraları İslam dinini seçen Hazini, ölçü ve tartı sistemlerine büyük katkıda bulundu. Hazini, Newton’dan 500 yıl önce, “her cismin yerkürenin merkezine doğru çeken bir güç” olduğunu söylemişti.

Solda ve aşağıda El-Hikma adlı kitabından alınan sayfalar.
© Blackcpublications.com 2008. All Rights Reserved. Design & Development by: R. AlAbid