•  


Buluş ve icatlar >

Tıp >

Huneyn bin Ishak >Huneyn bin Ishak


9. yüzyılda Abbasi Halifesi  El-Memun, Daru'l-Hikme adıyla bir akademi kurdu ve başına Nasturi bir hristiyan olan Huneyn Bin Ishak (808 -873) isimli ilim adamını getirdi

Nasturî Arap bilgin Huneyn Bin Ishak, yaptığı çevirilerle Arap filozof ve bilim adamlarının, Eski Yunan düşünce ve kültürünün kaynaklarına ulaşmasını sağlamış. Bağdat'ta tıp okuyan ve Eski Yunancayı çok iyi öğrenen Huneyn Bin Ishak, saray başhekimliğine atanmış, Bağdat'ta kendi kurduğu çeviri okulunda öğrencileriyle birlikte klasik Yunan metinlerini Arapça ve Süryaniceye aktararak tüm İslâm dünyasına yaymış.

Dioskorides'in yapıtının Arapça çevirilerinden Kitabü'l - Haşayiş'in minyatürlü nüshalarından ikisi bugün Süleymaniye ve Topkapı Sarayı Müzesi kütüphanelerinde.© Blackcpublications.com 2008. All Rights Reserved. Design & Development by: R. AlAbid