•  


Buluş ve icatlar >

Teknik >

Ibn Firnas >


Ibn Firnas


Wright Kardeşler'den 1000 sene önce uçmuş bilgin, ilk uçan insanoğlu da denebilir.

Abbas ibn Firnas yada Abbas Kasım ibn Firnas (bilinmiyor-887 M.S.) Endülüslü ilim ve teknik adamı.


MS. 9. yüzyılda Endülüs Emevi Devleti vardı. O zamanlar Bağdat ve Kordoba devrin ilim ve kültür merkeziydi. 822 yılında II.Abdurrahman tahta geçti ve yetenekli kişileri toplamaya başladı.


852'de gözüpek bir adam, Armen Firman, Kordoba'da bir kuleden uçmaya karar verdi. Dev bir kanat benzeri pelerin kullanıyordu ve ilk denemesinde yere çakıldı. Bir çok yara, hasarla kurtuldu, genç İbn Firnas onu gördü.


İbn Firnas bir çok alanda çalıştı, kimya, fizik, astronomi okudu. Astronomi tabloları hazırladı, şiir yazdı, el-Makata adlı saati tasarladı. Kumdan cam imalatını icad etti ve gezegenlerin ve yıldızların hareketini temsil eden bir daire zinciri geliştirdi. Ayrıca kaya kristallerini kesme yöntemini geliştirdi. O zamana kadar sadece Mısırlılar kristal kesmeyi biliyordu.


875'te ibn Firnas yeni bir planör inşa etti ve kendini kuleden roket gibi fırlattı. Uçuş büyük oranda başarılı idi ve kalabalık bir insan grubu tarafından izlendi. Ancak, inişi biraz sert oldu, sırtını incitti. Planörün kuyruk kısmında

yeterli önlem almadığı söylendi, manevra için kuyruğu yeterli tasarlamamıştı. Bundan 12 yıl sonra öldü.

Philip Hitti "Arap Tarihi"nde şöyle der: "İbn Firnas insanlık tarihinde ilk defa bilimsel uçma girişiminde bulunan kişidir.© Blackcpublications.com 2008. All Rights Reserved. Design & Development by: R. AlAbid