•  


Buluş ve icatlar >

Tıp >

İbn-i Sina >
İbn-i Sina


tam adı Ebu Ali el-Hüseyin ibni Abdullah ibn-i Sina el-Belhi. Geometri (özellikle Eukleides geometrisi), mantık, fıkıh, sarf, nahif, tıp, doğabilim üstüne çalışmalar yaptı. Farabi'nin el-İbane's\ aracılığıyla Aristoteles felsefesini ve metafiziğini öğrenip, hastalanan Buhara prensini iyileştirince (997) saray kütüphanesinden yararlanma olanağına kavuştu.


Bazı Eserleri


• El-Kanun fi't-Tıb, (ö.s), 1593, "Tıpta Kanun"(Tıp ile ilgili zamanının bilgilerini ihtiva eder. Orta çağda dört yüz yıl Batı'da ders kitabı olarak okutulmuştur. Latinceye on çevirisi yapılmıştır.)


• Kitabü'l-Necat, (ö.s), 1593, ("Kurtuluş Kitabı"Metafizik konularda yazılmış özet bir eserdir. )


• Risale fi-İlmü'l-Ahlak, (ö.s), 1880, ("Ahlak Konusunda Kitapçık")


• İşarat ve'l-Tembihat, (ö.s), 1892, ("Belirtiler ve Uyarılar"(Felsefe ve onun kolu metafizik konularda yazılmış çok önemli bir eserdir.)


• Kitabü'ş-Şifa, (ö.s), 1927, ("Mantık, Matematik, Fizik ve İlahiyat yani Metafizik konularında yazılmış on bir ciltlik hacimli bir eserdir.

Bir çok kereler Latinceye çevrilmiş ve ders kitabı olarak okutulmuştur.")


Günümüzden 600 yıl önce Paris Tıp Fakültesi'nin kütüphanesinde bulunan 9 ana kitabın en başında İbn-i Sina'nın el Kanun fi't Tıb adlı eseri yer almaktadır.

Batı'da Avicenna adıyla bilinir. Eserleri Latince yoluyla Batı dillerine çevrildiğinden İranlı filozof ve hekim olarak bilinir. Aslında bu yanlış hala bir çok kaynakta devam etmektedir. Eserleri Türkçe olarak yayınlanmadığından Türk olarak tanınmıyor.


© Blackcpublications.com 2008. All Rights Reserved. Design & Development by: R. AlAbid