•  


Takiyüddin'in yazmış olduğu bir kitap

LEONARDO’NUN ADINI ANIMSAYAMADIĞI KİŞİ: TAKİYÜDDİN


“Doğunun Leonardoları”nın izlerine pek çok yerde rastlamak mümkün. Leonardo da Vinci’nin notlarında bile! Leonardo, akışkanlardan bahsettiği bir mektubunda, “Doğu’da yaşayan, ama adını anımsayamadığı bir bilginin bu konudaki çalışmalarından yararlandığın” yazar. Leonardo’nun adını anımsayamadığı bu kişi, İstanbul’da Cihangir sırtlarında rasathane kuran Takiyüddin’den başkası değildir.


© Blackcpublications.com 2008. All Rights Reserved. Design & Development by: R. AlAbid