•  


Makaleler   >

Islam dünyasında Osmanlı izleri   >

Osmanlı ve Endozneya >II.AbdulhamidEndonezya’da Osmanlı simgeli bir cami

Osmanlı ve Endozneya kardeşliği


Osmanlı Devleti’nin, 1526’da Endonezya’daki topluluklarla çeşitli temaslarda bulunduğu bilinmektedir. Osmanlı tarafından, Portekiz saldırılarından ve Hollanda işgalinden kurtarılan bölge halkı, Osmanlı’ya ve halifeliğe karşı özel bir yakınlık duymuştur. Bu yakınlık çeşitli olaylarda da kendini göstermiştir, örneğin o dönemde bağlılıklarını bildirerek camilerinde halife adına hutbe okutmaya başlanmıştır. Uzakdoğu ülkelerine ayrı bir önem veren II.Abdulhamid döneminde ilişkiler daha da yoğunlaşmıştır. Bölge halkı, 1854 ile 1856 yılları arasında Kırım savaşı’na giren Osmanlı Devleti’ne destek olmak icin 10.000 Ispanyol florini göndermiştir. Ayrıca bölge halkı Osmanlı donanmasına destek olmak icin 1909’da gizli olarak Osmanlı Donanma Cemiyeti’ni kurup para göndererek, hem Balkan savaşında hemde I.Dünya savaşı sırasında Ingiliz sömürge yönetimine rağmen Osmanlı Devleti’ni desteklediklerini açıklamışlardır. Kurtuluş Savaşı’nda Türkiye’ye yardım elini uzatan Bölge halkı, Abdulhamid döneminde kurdukları Hamidiye okulları günümüze kadar yaşatmaya devam etmiştir.

Arşivlerdeki bir araştırmada, Osmanlı Devleti’nin, Birinci Dünya Harbi’nin en sıkıntılı günlerinde Endozneya’nın Cava Adası’ndaki sel felaketinde mağdur olanlara yardım gönderdiği ortaya çıktı. Osmanlı hükümeti 8 Mart 1916’da İngiliz Kraliçesi’nin eşi Prens Henry başkanlığında Lahey’de oluşturulan yardım komisyonuna o günün parasıyla 25 bin kuruş hibe etti. Prof. Osman Altuğ, gönderilen paranın bugünkü değerinin en az 5 milyon dolar civarında olduğunu söylüyor. Altuğ, Osmanlı’dan borçlarını tahsil etmek isteyen Batılı devletlerin kurduğu Düyun-u Umumiye İdaresi’nin baskısına rağmen bu miktarda yardım yapılabilmesinin çok önemli olduğunu vurguluyor.


Nitekim, 2004’ün son günlerinde meydana gelen tsunami faciasindan sonra belli bölgelere girmesine izin verilenlerin Türk ekipler olması da bu yakınlığın başka bir göstergesidir.© Blackcpublications.com 2008. All Rights Reserved. Design & Development by: R. AlAbid