•  


Makaleler  >

Islam dünyasında Osmanlı izleri   >

Hindistan'da Osmanlı sevgisi  >Osmanlı subayın Hindli müslümanlar ile buluşması

Hindistanda osmanlı izleri


Birinci Dünya Savaşı esnasında Ingiltere, Mekke Şerifi Hüseyin'i Osmanlı hilafetine karşı isyan ettirmekle, Islâm dünyasının Hüseyin'in arkasında toplanacagını, hiç olmazsa onun manen destekleneceğini ummuştu. Ne var ki, beklenilen gelişmeler bu doğrultuda olmamış, aksine Halifeyi en zor anında "arkadan vurma çılgınlığı"nı gösteren Hüseyin şiddetle kınanmaktan kurtulamamıştır. Bu noktada ilk protesto, Mevlana Abdülbari'nin liderliğindeki Hüddâmü'l-Kâbe Cemiyeti'nden gelmiştir. Abdülbari, Hind ulemasından bir fetva çıkartarak Şerif Hüseyin'i lanetletir, bu arada Halife'ye karşı olan bağımlılıklarını ise perçinlettirir. Uzak Doğunun Güney Asyalı Müslümanların bu çabaları Türkiye'ye şu şekilde yansır:


'' Müslümanların halifesine isyan eden Mekke Emiri Hüseyin'in bu alçakça hareketi Hindistan'da duyulur duyulmaz her yerde toplantılar yapıldı, nutuklar ve hutbeler irad edildi. Öncelikle Hindistan'daki müslüman basın, Hüseyin'in böyle bir zamanda Islâm halifesine karşı isyan etmesini Islâm dünyasının kalbine doğrultulmuş bir hançer olarak telakki etmiştir. Daha sonra ise, Hind Ittihad-ı Islâm Cemiyetinin bütün şubeleri birleşerek bu haince harekete karşı durulmasını, Hüseyin taraftarlarına düşmanlık ilan edIlmesini ve Islâm Serîatı'nı temelden sarsacak olan bu isyanı destekleyecek her türlü yardımdan kaçınması için hükümete müracaatta bulunulmasını kararlaştırdı. Her ne kadar Hindistan'daki Ingiliz gazeteleri ile bazi Mecusi basını Hicaz'daki kiyamı, Hind Müslümanlarının menfaatleri açısından hayırlı bir gelişme şeklinde değerlendiriyorlarsa da bu isyan, Hindlilerce genel kabul görmedi. Zira görüyoruz ki, Hind Müslümanları bu kıyama asla taraftar olmadıkları gibi, başka cemiyetler akdederek, Ittihad-i Islâm şubelerini birleştirerek hep bir ağızdan Şerif Hüseyin'in yaptğı işleri pek ağır bir dille kınıyorlar ve onun yaptığı kıyamı bir hiyânet ve küfür olarak telakki ediyorlar. Kısacası Hind basınını gözden geçirenler görürler ki, doğrudan doğruya Ingiliz emellerini destekleyen birkaç istisna dışında, genelde Hind basını, Şerif Hüseyin olayını kınama noktasında müttefiktirler."

(Kaynak "Sâbik Mekke Emiri Hüseyin ve Hind Matbuati", Sebilürresad, c. XIV, s. 179-180 ve 192-193, Istanbul 6 Tesrin-i Evvel 1332 Ahmet Zeki Izgöer)

© Blackcpublications.com 2008. All Rights Reserved. Design & Development by: R. AlAbid