•  


Makaleler  >

Vasiyetnameler  >

Muhteşem Süleyman   >Kanuni Sultan Süleyman Viyana seferindeKanuni Sultan Süleyman’ın Kılıcı

Kanuni sultan Süleyman'ın son hareketi


Kanuni Sultan Süleyman’ın nâşı ile birlikte gömülen kutu Kanunî Sultan Süleyman (ö.1566) son seferi olan Zigetvar seferine çıkarken, ecel vakî olursa nâşı ile birlikte gömülmek üzere veziri Sokollu Mehmed Paşa’ya bir paket verir. Kanunî vefat edince Sokollu bu emaneti Şeyhülislam Ebussuud Efendi’ye (ö.1573) verir ve vasiyeti bildirir. Şeyhülislam kabre, kefenli naaş dışında bir eşyanın gömülemeyeceğini bildirir.Ceylan derisi bohçanın ibret için açıldığında içinden Kanunî’nin tahta çıktığı günden son seferine kadar icraatının, önemli savaş ve uygulamalarının meşru ve İslam’a uygun olduğunu bildiren fetvalar çıkmıştır. fetvaların çoğunda kendi imzasını gören koca Şeyhülislam Ebussuud Efendi’nin ağlayarak: ‘Süleyman! Süleyman! Sen kendini bu fetvalara dayanarak kurtardın, fakat bizleri kim kurtaracak’ dediği nakledilmiştir.© Blackcpublications.com 2008. All Rights Reserved. Design & Development by: R. AlAbid