•  


Makaleler   >

Islam dünyasında Osmanlı izleri   >

Medine'nin son Osmanlı paşası >FAHREDDIN PAŞAMedine'deki Osmanlı Kaleden kalma son duvarlar

MEDINE FATIHI FAHREDDIN PAŞA


Osmanlı Devleti 1. Cihan Harbi'nde yedi cephede düşmanlanyla çarpıştı. Bu cephelerden Filistin-Hicaz cephesinde maalesef yenilmiştik. Mondros mütarekesi hükümlerine göre bütün ordumuz silahlarını teslim ederek, kendileri de galip müttefiklere teslim olacaklardı. 0 cephedeki diğer ordularımız teslim oldu, bunun tek istisnası Hicaz kumandanı Fahreddin Paşaydı. Istanbul'dan kendisine yapılan 'teslim ol' emrini dinlemiyor, 'ben Efendimiz (sav)'in merkad-i mübareklerini teslim edemem' diyerek bütün telkinleri geri çeviriyordu.

Her ne kadar Ingilizler, Medine-i Münevvere'ye doğrudan girememiş ve askerini sokamamışlar ise de, meşhur casusları 'Lawrens' vasıtasıyla satın aldıkları bazı kabile şeyhleri ve o zamanki Mekke Şerifi vasıtası ile Medine'yi tazyik ettiriyorlardı. Neticede Mescid-i Nebeviyi, Merkad-i Mübareki ve o mukaddes beldeleri aylar süren, aç ve susuzluğa rağmen devam eden müdafaa neticesinde teslim etmek mecburiyeti hasıl oldu. Oradaki mukaddes emanetlerden, 80 sandık kadarını zabıtlar tutarak, lstanbul'a gönderdi. Gerçi bazı sandıklar o zamanın Şam valisi tarafından açılmış ise de emanetlerin bir kısmı Istanbul'a gelmiştir.

1919'dan sonra ülkesine dönen Fahreddin Paşa 1948'de vefat etmiştir.

Peygamber ve Medine aşığı bu kahraman paşamıza Allah'dan Rahmet diliyoruz© Blackcpublications.com 2008. All Rights Reserved. Design & Development by: R. AlAbid