•  


Makaleler  >

Vasiyetnameler  >

Birinci Murad'ın vasiyeti   >Birinci Murad'ın Türbesi, Bursa

I.Murad’ın duası ve oğlu Yıldırım Beyazid’e vasiyeti


Kosova Savaşı öncesi I.Murad'ın duası


“İlâhî, bunca kere duamı kabul edip beni mahcup etmedin. Bir yağmur ver, şu tozu-toprağı def edip dünyayı aydınlığa boğ; tâ ki kâfir leşlerini gözümüzle görüp yüz yüze cenk edelim. Yâ İlâhi, mülk ve kul senindir, sen kime istersen verirsin. Benim fikrimi ve sırlarımı sen bilirsin; istediğim mülk ve mal değildir. Temiz kalbimle senin rızânı isterim. Yâ Rab, beni bu Müslümanlara kurban eyle! Tek mü’minleri küffar elinde mağlup edip helâk eyleme! Bunları mansûr (gâlip) ve muzaffer eyle! İlâhî, beni yanına alıp, mü’minlere ruhumu fedâ kıl!.. Şimdiye dek beni gâzi kıldın, sonunda da şehâdeti göster!..”


Zafer nasip olduktan sonra savaş meydanını dolaşırken Sırp Kralı Lazar’ın damadı Miloş Obiliç tarafından saplanan bir hançerle  şehitliğe kavuşur. I.Murad 1389 senesinde kazandığı Kosova savaşında yaralanmış ve şehit olmadan oğlu Yıldırım’a şu vasiyette bulunmuştur;


Ey oğul!

Dünyada ölümden kim kurtulmuş ki bana ağlıyorsun. Ağlıyacaksan müslümanlara ağla. Hallerini perişan bırakma.

Yerim sana kalıyor.

Doğruluktan, iyilikten ayrılma, beni de hayırla andır. Padişahlığın sermayesi doğruluktur.

Padişahlığı rahat bir şey sanma. Dünyanın en zor işi budur. Dünyada iyi bir ad bırakmaya calış.

Işin, şanına denk olsun.


Son olarak şu sözü söyledi: “Attan inmeyesiniz!” (Yani, sürekli seferlere ve cihada devam ediniz.)

© Blackcpublications.com 2008. All Rights Reserved. Design & Development by: R. AlAbid