•  


Makaleler  >

Insan Hakları Fermanları  >

Selahaddın Eyyubi´nin Kudüs Fermanı  >


SELAHADDİN-İ EYYUBİ’NİN VERDİĞİ KUDÜS FERMAN


Bilindiği gibi, Haçlı Seferlerinin birinci hedefi, Kudüs’ü müslümanlardan almak idi. Nitekim buna muvaffak oldular ve Fransa başta olmak üzere müttefik Haçlı kuvvetleri Kudüs dahil bütün Filistin arazisini zabt ettiler. Buna karşı direnen Eyyubi Devleti’nin kurucuları Nureddin Eş-Şehid ve Selahaddin-i Eyyubi, Haçlı ordularını bertaraf ettikleri gibi, 20 Eylül 1187 tarihinde, Kudüs’ü yeniden feth ettiler. İşte Selahaddin-i Eyyubi, önceleri Kamame Kilisesini tahrip etmek istemiş; ancak ikaz üzerine, burada Hristiyanlarla yaptığı sulh andlaşmasında, yine Hz. Ömer’in biraz önce zikrettiğimiz Haklar Beyannamesini esas almış ve şu şekilde anlaşmıştır:


1) Kamame Kilisesi Hz. Ömer’in fermanı gereği Hristiyanların elinde kalacak.

2) Üzerindeki Patrik Dairesi Mescid haline getirilecek (Mescid-i Selahaddin).

3) Kamame Kilisesindeki Hristiyan ayinleri müslümanlara haber verilerek açılacak. Diğer günlerde kapıları kapalı tutulacak ve müslüman bevvab görev yapacak.’Orijinali, Kudüs Rum Patrikhanesinde ve bir sureti de Osmanlı Arşivinde bulunmaktadır. Fatih Sultan Mehmed’e gelerek bu fermanı veren Rum Patriği Atnasiyos’tur.
© Blackcpublications.com 2008. All Rights Reserved. Design & Development by: R. AlAbid