•  


Album  >

Koca Sinan  >Dünyaya yüzlerce medeni eser veren bir sanatkâr olarak tarihe geçen büyük Osmanlı mimarı Koca Sinan diye de anılır.1490 senesinde Kayseri’nin Ağırnas köyünde doğdu. Yavuz Sultan Selim Han zamanında devşirme olarak İstanbul’a geldi. Burada iyi bir eğitim ve öğretim gördükten sonra, Acemi Oğlanlar kışlasına verildi. Acemi Oğlanlar ocağındaki gençler çok sıkı bir askerlik eğitiminin yanında, genellikle büyük inşaatlarda veya gemilerde hizmet ederlerdi. Mimar Sinan da neccârlık (marangozluk) mesleğini öğrendi.

Kara Boğdan seferinde, ordunun Prut Nehri’ni geçmesi için bir köprü yapılması gerekiyordu. Sinan, ordudaki bütün mimar ve neccârları toplayarak on üç gün gibi kısa bir sürede köprüyü yapıp ordunun karşıya geçmesini sağladı. Bu olaydan bir müddet sonra,1538 yılında Hassa Baş mimarı oldu. Mimar Sinan’ın Mimarbaşı olduktan sonra verdiği üç büyük eser, onun sanatının gelişmesini gösteren basamaklardır. Süleymaniye Camii, Mimar Sinan’ın İstanbul’daki en muhteşem eseridir. Kendi tabiriyle kalfalık döneminde yapılmıştır. Mimar Sinan’ın en güzel eseri, seksen yaşında yaptığı ve ustalık eserim diye takdim ettiği Edirne’deki Selimiye Camii’dir. Türk mimarisinin yetiştirdiği, İslâm âleminin en büyük mimar ve mühendisi Sinan’ın eserlerinin bir kısmı İstanbul’dadır. 8 Nisan 1588’de İstanbul’da vefat eden Mimar Sinan, Süleymaniye Camii’nin yanındaki kendi yaptığı mütevazı ve sade türbeye defnedildi. Her bakımdan parlak bir devirde yetişen Mimar Sinan, Osmanlı mimarisinin zirvesini temsil eder. Mimar Sinan, 90 yıllık ömründe 364 eser inşa etmiştir.Ama...... Gösteri için tıkla


© Blackcpublications.com 2008. All Rights Reserved. Design & Development by: R. AlAbid